1-815042158657

Health & well being Food and Beverages Thailand Health

BBX Thailand-PRIKKA SPICY COFFEE

 

สูตรแรกของโลก “กาแฟพริก” นวัตกรรมสิทธิบัตรคนไทย ตีตลาดจีน

กาแฟพริก” อร่อย

ดีต่อสุขภาพ และแตกต่าง

คุณดาว เล่าให้ฟังว่า มองเห็นถึงศักยภาพและความใหญ่ของตลาดกาแฟ ด้วยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่คนทั่วโลกดื่มมากเป็นอันดับ 2 รองจากน้ำดื่มธรรมดา และเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากน้ำมัน กอปรกับตนเองอยากทำเครื่องดื่มสักตัวที่เป็นผงชงดื่มเพราะมีโรงงานมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อย

โดยตลาดกาแฟที่เภสัชกรสาวให้ความสนใจคือ ตลาดกาแฟ 3 in 1 ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีแบรนด์ดังที่คนไทยรู้จักกันดีเป็นเจ้าครองตลาด หากจะทำจึงต้องหาความต่างให้ตัวเอง และหาช่องว่างทางธุรกิจเพื่อแทรกตัวเข้าไปให้ได้ จนพบว่า กาแฟที่วางขายปัจจุบันมีน้ำตาลครีมเทียมผสมในปริมาณมาก สวนทางกับสังคมยุคใหม่ที่คนใส่ใจสุขภาพและพยายามหลีกเลี่ยงครีมและน้ำตาลในกาแฟ

 

“ตลาดกาแฟ 3 in 1 ในบ้านเราขาดความหวือหวามานาน เลยคิดว่าถ้าจะทำกาแฟต้องเป็นกาแฟที่อร่อย ดีต่อสุขภาพ แตกต่าง ที่สำคัญ ต้องมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย จากการทำรีเสิร์ช กาแฟโสมมีแล้ว กาแฟทุเรียนมีแล้ว แต่กาแฟพริกไม่มีใครทำ” คุณดาว เล่า

โดยกาแฟพริกที่ว่า คือการนำพริกขี้หนูมาทดลอง สกัดเอาสารที่ให้ความเผ็ดและความหอม ใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าผสมอาราบิก้า เพิ่มความหวานด้วยซูคราโลส (สารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ปลอดภัย) ความมันจากครีมเทียมเกรดพรีเมี่ยม ไม่มีไขมันทรานส์ และส่วนประกอบอื่นๆ กลายเป็น “กาแฟพริก” ภายใต้แบรนด์ “พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่” (PRIKKA Spicy Coffee) เป็นกาแฟ 3 in 1 สูตรแรกของโลกที่มีสารสกัดจากพริกขี้หนูเป็นส่วนผสม ใช้เวลานานกว่า 5 ปีเพื่อพัฒนาสูตร ปัจจุบันได้รับอนุสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 10 ปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยปี 2560 เป็นเวลา 8 ปีเต็ม

รสสัมผัสอุ่นร้อน

ถูกใจคอกาแฟทั่วโลก

ถามถึงรสชาติ คุณดาว บอกว่า กาแฟพริกให้รสสัมผัสแตกต่างจากกาแฟทั่วไป เมื่อทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกอุ่นร้อน ได้ความรู้สึกอุ่นสบายหลังดื่ม ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้กาแฟ “พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่” ได้รับการยอมรับทั้งระดับประเทศ และระดับสากล

ในประเทศกาแฟพริกได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รางวัลด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากงาน Food Ingredients Asia 2017 ได้รับเลือกเป็นผลงานเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 ส่วนในต่างประเทศ เคยคว้ารางวัลเหรียญทองจากงาน The 46th International Exhibition of Inventions Geneva ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์สินค้าจากประเทศไทยเพียงแบรนด์เดียวขึ้นเวที อาลีบาบา เพื่อแสดงนวัตกรรมนำเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกถึง 2 ครั้ง

ราคา 550 เทรด

The world's first formula "coffee chili" Thai patent innovation hit the Chinese market

Coffee Chili "delicious

Healthy and different

Dao told us that Saw the potential and the large size of the coffee market It is the second most popular drink in the world, after normal water. And is the second largest commodity after oil, surmounted by myself. I would like to make a drink that is powdered to drink because there is a standard factory that has been approved already.

The coffee market that young pharmacists are interested in is the 3 in 1 coffee market, which in Thailand has a well-known brand that Thai people know to dominate the market. If doing so, must find a difference for yourself. And find a business gap to infiltrate until finding that the coffee currently on sale contains a lot of artificial creamer sugar Contrary to modern society, people are health conscious and try to avoid cream and sugar in coffee.

 


"The 3 in 1 coffee market in our country lacks excitement. Therefore, thinking that if making coffee must be delicious, healthy coffee, the main difference must have a Thai identity From research Ginseng coffee has Durian coffee is there. But no coffee, chili, no one, "said Dao.

By the coffee, chilli that Is bringing paprika to experiment Extracted substances that are spicy and fragrant Use Robusta coffee beans with Arabica. Add sweetness with sucralose. (Sweeteners instead of sugar safe). Oil from premium grade creamer. No trans fat And other components Became "Chili Coffee" under the brand "Chili." Spicy Coffee "(PRIKKA Spicy Coffee) is the world's first 3 in 1 coffee recipe with paprika extract as an ingredient. It took more than 5 years to develop the formula. Currently, it has been granted a 10-year intellectual property protection patent both at home and abroad. And is also a product that has been announced Thai Innovation List 2017 for 8 years

Warm and delicious taste

Pleasing coffee lovers around the world

Ask about the taste. Khun Dao says that chili coffee gives a different taste to the coffee. Once eaten, it will feel warm and hot. Feels warm and comfortable after drinking For this reason, the "Chili in Spicy Coffee" coffee has been recognized both nationally and internationally.

In the country, coffee, chili has been awarded quality herbal products. From the Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine Health drink innovation award from Food Ingredients Asia 2017 was chosen as the outstanding work. In the inventor day 2018, while in foreign countries Having won a gold medal at the 46th International Exhibition of Inventions Geneva, the latest was chosen as the only brand from Thailand on the Alibaba stage to show innovation, present the story of the product 2 times live broadcasting worldwide

 

 

BBX Bangkok East

Miss Papitchana Tiaosakul

TCO

T: 082-2051759

yam@bbxworld.com

BBX Bangkok East Office

55/160 ซ.ลาดพร้าว88(อรพิน) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

www.bbxworld.comCategories Health & well being, Food and Beverages, Thailand, Health