Craving for some fiery hotpot? Head over to Da Long Yi Hotpot located in Bukit Bintang and Kota Damansara. Da Long Yi serves authentic Sichuan spicy hotpot that...